Waar bent u naar op zoek?

Geloof boven ervaring

28-04-2021

Praktisch gezien heeft een gelovige weinig in handen. Gods beloften zijn toekomstgericht. De beloften zijn veelomvattend, maar het meeste ervan zullen we pas na ons aardse leven in volle werkelijkheid ontvangen, schrijft ds. A. de Lange.

Zo was het bij de aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jakob. God had hun een land beloofd, een talrijk nageslacht, de Messias zou uit hen voortkomen. In hun levenstijd hebben zij er maar iets van gezien. Zo is het voor ons nog steeds.

Hebben we als gelovigen dan geen vergeving van zonde, vernieuwing van ons oude bestaan, eeuwig leven? Zeker wel. Maar het zijn zaken die we op de wijze van de belofte ontvangen. De volle werkelijkheid van deze dingen zullen we pas meemaken als we na ons leven bij God zijn. Nu hebben we vaak nog last van gedane zonden, betrappen we onszelf ook steeds weer op tegenstrijdigheid tussen wat we willen en doen en ons kennen van God en omgaan met Hem is beperkt. We zijn als de aartsvaders die de vervulling van Gods beloften vanuit de verte gezien en geloofd en begroet hebben. (Hebr.11:13) Dat geldt ons met hen, ook al zijn we boven hen bevoorrecht met heel de kennis van de weg die God met hen gegaan is, en het leven vanuit de gekomen Christus. 

Overtuiging

Wat héb je nu eigenlijk als gelovige van God?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 april 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.