Waar bent u naar op zoek?

Geloof en levenspraktijk

08-11-2016

Ruim 45 jaar geleden vond er een ontmoeting plaats van protestantse Latijns-Amerikaanse theologen in Cochabamba, Bolivia, constateert ds. J. Verboom.

Het vormde het begin van een brede beweging die haar vertrekpunt neemt in de grondovertuigingen van de Reformatie: sola gratia, sola fide en sola scriptura.

De beweging noemde zichzelf een ‘theologisch fellowship’ (Fraternidad). Oorspronkelijk was ze alleen aanwezig binnen de meer traditionele protestantse kerken van het continent.

In de loop van de tijd breidde de invloed ervan zich uit naar de snelgroeiende, veelkleurige diversiteit van evangelische en pinksterkerken, die de kerkelijke kaart van Latijns-Amerika de laatste decennia ingrijpend hebben veranderd.

Sociaal onrecht

De beweging van de Fraternidad verlangt de centrale boodschap van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God te verbinden met de context van Latijns-Amerika. Dit is een context die getekend wordt door sociaal onrecht. Wat betekent de boodschap van het Evangelie oog in oog met een onmetelijk rijke, kleine elite, een worstelende middenstand en een immense massa armen?

De bevrijdingstheologie had de vragen naar gerechtigheid al eerder indringend op de tafel van de kerk gelegd. Ze probeerde de armen te mobiliseren om in opstand te komen tegen sociaal onrecht. De meeste evangelische kerken lieten deze vragen echter links liggen en hielden zich liever bezig met het innerlijke geestelijke leven.

De bevrijdingstheologie begrijpt het Koninkrijk van God vooral als een belofte tot sociale verlossing uit de band van de knellende structuren van onrecht. De evangelische en de pinksterkerken zien het Koninkrijk van God vooral als een belofte van persoonlijke verlossing uit de macht van de zonde en de dood.

Tussen de twee uitersten van links gewapend verzet en rechtse passiviteit wijst de Fraternidad een derde weg. Zij wil voluit recht doen aan de twee brandpunten van christelijk leven: de erkenning van Jezus Christus als Heere én als Verlosser. Deze erkenning concretiseert zich in de navolging van Jezus, gedragen door genade alleen en gevormd door het bijbelse getuigenis en wordt zichtbaar in concrete keuzes voor gerechtigheid en duurzaamheid.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 11 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)