Waar bent u naar op zoek?

Meld u aan voor een mooie studiedag DV 24 november in Woudenberg

‘geloof – gevoel – beleving’, studiedag gaat helaas niet door.

13-10-2021

In verband met de stijging van de coronabesmettingen is besloten dat de eerder aangekondigde studiedag niet zal doorgaan. We vinden het buitengewoon jammer dat deze dag opnieuw geannuleerd moet worden. De inmiddels gebruikelijke studiedag die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in november over een voor de gemeenten relevant thema belegt, zal dit jaar als onderwerp hebben ‘Geloof – gevoel – beleving’. We willen ambtsdragers én leden van de gemeenten van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst, die DV gehouden zal worden op woensdag 24 november 2021 van 13.30 tot ongeveer 20.30 uur in gebouw Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg.

We hebben voor het thema ‘Geloof – gevoel – ervaring’ gekozen, omdat we zien dat er behoefte is aan meer gevoel en beleving in de erediensten. Dat stelt voor de vraag wat het geloof in het leven uitwerkt. Gaat het dan om het bevindelijke, om de beleving, om de getuigeniskant? En in hoeverre is dit in de gemeente zichtbaar? We luisteren ook naar de gereformeerde traditie, waarin er zowel aandacht is voor de objectiviteit van Gods belofte als voor de persoonlijke bevinding van de waarheid van Zijn Woord. Dan ontdekken we dat bij het oprechte geloof in Christus onze gevoelens niet buitenspel staan. We willen dan ook handvatten bieden in het omgaan met pastorale vragen hierover en hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in uw gemeente (opnieuw) onder de aandacht te brengen.

Na de opening door ds. H. Liefting zal dr. H. van den Belt uit Woudenberg bijbels-theologische lijnen schetsen in zijn lezing ‘Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’. Daarna zal dr. C.M.A. van Ekris de tweede lezing verzorgen onder de titel ‘Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur’.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de vijf aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is er ruimte voor ervaringen en vragen van deelnemers.

Verdiepingsworkshops

 1. De ontmoeting met God beleven – drs. Nico van der Voet, CHE
  In deze workshop gaan we elkaar vertellen hoe wij God ontmoeten of ontmoet hebben in ons leven en hoe we dat ervaren (hebben). In ons dagelijks leven praten we daar niet vaak en niet makkelijk over. Dat is op zich bevreemdend, want wij zeggen dat God en geloof het allerbelangrijkste zijn in ons leven.
 2.  Geloven met hoofd en hart. Wat (gereformeerde) christenen in Nederland kunnen leren van John Piper en Tim Keller – ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk
  John Piper is de auteur van ‘Vreugde in God’. Van hem, van Tim Keller en andere Amerikaanse evangelicalen kunnen we veel leren als het gaat om geloof, gevoel, ervaring.
 3. Geloofservaring in het puritanisme. Richard Sibbes over berouw en liefde tot Christus – dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
  Ds. De Koeijer zal ingaan op wat we uit de kerkgeschiedenis kunnen leren van de situatie voor vandaag.
  4. Doorleefde prediking – ds. E.K. Foppen, Den Haag
  5. Oud en jong: verschil in beleving? – Herman van Wijngaarden, HGJB
  Dat jongeren hun geloof soms anders beleven dan ouderen, lijkt duidelijk. De vraag is vooral: hoe waarderen we dat? Wat kunnen wij leren van jongeren? En welk voorbeeld willen wij, andersom, aan hen voorhouden? Een oefening in samen gemeente-zijn!

Na deze workshops sluiten we de dag af met een forumgesprek.

Opnieuw is gekozen voor een middag en avond. Vanaf 13.00 uur hopen we u met koffie en thee te ontvangen (de opening is om 13.30 uur), terwijl we de dag rond 20.30 uur afsluiten. Rond 17.45 uur hopen we de deelnemers een maaltijd aan te bieden.

We realiseren ons dat het lastig kan zijn tijd vrij te maken voor deze studiedag. Wij denken echter dat ook deze vorm van toerusting van groot belang kan zijn voor de gemeenten en hopen daarom velen van u te kunnen ontmoeten. En de ervaring leert ons dat de voorkeur gegeven wordt aan een doordeweekse middag en avond boven een zaterdag.