Waar bent u naar op zoek?

Geloof, hoop en liefde tonen

07-01-2021

Proponent N.H. (Nick) de Graaf uit Apeldoorn is sinds november beroepbaar. Hij is 27 jaar. Hij ontving deze week een beroep van de hervormde gemeente te Den Ham.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Voor mij is het bijzonder dat de kerk mij het vertrouwen heeft geschonken om ‘te staan naar het ambt van predikant’. Het is een bevestiging van mijn diepe verlangen om de gemeente van Christus te dienen. Nu is de tijd aangebroken om uit te zien naar een gemeente. Ik houd me vast aan de woorden van de Duitse predikant Bonhoeffer. Hij schreef in 1944 vanuit de gevangenis dat we als christen moeten ‘bidden, het goede doen en wachten op Gods tijd’. Een mooie oefening voor iemand die ernaar verlangt om de gemeente te dienen.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Tijdens de studie kon ik als ‘studiebol’ helemaal opgaan in de vragen en uitdagingen van de theologie. Ik heb geleerd om steeds meer geduldig te luisteren naar wat God tot ons zegt in de Bijbel. Het leren van de grondtalen heeft mij daar bijvoorbeeld bij geholpen. Net als gesprekken met anderen en een semester theologie in Zuid-Afrika.

De stages heb ik als waardevol ervaren om mijn opgedane kennis te verbinden met de praktijk. Juist in het alledaagse is de Geest steeds weer verrassend aanwezig. Aan het einde van de studie ben ik erachter gekomen dat ik ook nog veel te leren heb. Wat dat betreft blijf ik altijd ‘student’.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

De kansel is een van de mooiste plekken in de kerk. Niet alleen omdat daar woorden van eeuwig leven klinken, maar ook omdat je daar als voorganger de gemeente helemaal kunt overzien. Mensen van allerlei pluimage komen samen om te horen over het heil in Christus. Hierover blijf ik mij steeds weer verwonderen, ook in het pastoraat en de catechese. Mijn taak in de gemeente zie ik voor me als het voorgaan in de dienst, luisteren en bidden bij het pastorale bezoek en jongeren vormen door de catechese.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Een christen vandaag is geroepen om te verlangen, te vertrouwen en vol te houden. Deze drie dingen vinden wij best lastig. Verlangen naar God, terwijl onze verlangens daar helemaal niet op gericht zijn. Vertrouwen op de Heere betekent ons leven in Zijn hand leggen. Dat leren we nergens, behalve in de kerk. Volhouden met God, ondanks dat Hij soms ver weg lijkt.

Verlangen, vertrouwen en volhouden noemt Paulus ‘geloof, hoop en liefde’. Dit is wat wij mogen laten zien aan de wereld. En ik hoop dat ik een gemeente daarin voor mag gaan.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.