Waar bent u naar op zoek?

Geloof remt suïciderisico

17-01-2017

In Nederland maken gemiddeld vijf mensen per dag een einde aan hun leven door zelfdoding. In totaal betrof dit meer dan 1800 mensen in 2015, meldt drs. A. van den Brink.

Het is dus niet verwonderlijk dat suïcidaliteit en suïcide sterk in de publieke belangstelling staan.  

Een suïcide heeft grote impact op de omgeving. Het op deze manier overlijden van een familielid, vriend, naaste of bekende betekent naast het verlies ook een extra stuk verwerking, omdat iemand zelf deze ingrijpende weg ging. Dit gaat voor nabestaanden nogal eens gepaard met schuldgevoelens, depressiviteit, gecompliceerde rouw of zelfs ook suïcidale gedachten.

Opvallend is dat bij gelovige mensen de kans op een suïcide duidelijk lager ligt dan bij niet-gelovigen. Recent onderzoek laat zien dat in westerse landen de kans op suïcide bij gelovige mensen ongeveer een derde is van de kans bij niet-gelovigen. Als iemand leeft in een omgeving met veel medegelovigen, ligt de kans nog weer lager. Dit betekent niet dat suïcide of suïcidaliteit niet voorkomt onder gelovigen.

Waarom zou kerkelijke betrokkenheid beschermen tegen suïcide? En hoe kunnen we ermee omgaan als we suïcidale gedachten of uitingen ontmoeten bij onszelf of een ander?

Vast patroon

Om deze vragen te beantwoorden, moeten we eerst terug naar de vraag hoe suïcidaliteit ontstaat. Suïcidaliteit komt vaker voor bij mensen met psychiatrische stoornissen, maar zeker niet uitsluitend bij hen. Er is een vast patroon herkenbaar: vrijwel altijd gaat suïcidaliteit gepaard met wanhoop en een gevoel gevangen te zitten in een onoplosbare situatie. Het zicht op specifieke positieve of hoopgevende zaken is sterk verminderd of afwezig. Gedachten aan suïcide, suïcidepogingen of een daadwerkelijke suïcide kunnen het gevolg zijn.

In de meeste gevallen kan dit patroon doorbroken worden. De meeste mensen met suïcidaliteit vinden de weg naar het leven terug. Helaas is dit soms ook niet het geval. Jaarlijks doen bijna honderdduizend mensen een suïcidepoging, (te) vaak met dodelijke afloop.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 19 januari 2017.