Waar bent u naar op zoek?

Geloofsgroei in Malawi

Gerdi van Eck
Door: Gerdi van Eck
29-09-2022

Veel christenen in Malawi zijn nauwelijks thuis in de Bijbel. Dankzij het interactieve bijbelstudieprogramma dat GZB-zendingswerker ds. Gert van de Pol samen met Malawische collega’s heeft opgezet, gaat op steeds meer plekken de Bijbel open en groeien mensen in geloof.

De kerk in Malawi groeit hard. Dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Er zijn te weinig geschoolde predikanten. Zo’n 85 procent van de diensten wordt geleid door een ouderling of diaken, maar een groot deel van hen heeft niet eens de basisschool afgerond. De nieuwe bijbelstudiemethode Bible Study 4 All helpt niet alleen gewone gemeenteleden, maar zorgt er ook voor dat deze voorgangers beter leren preken.

Actief meedoen

Gert van de Pol: ‘We willen graag dat iedereen kan meedoen. Ook de mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, en dat is minstens dertig procent van de bevolking. Om actieve deelname te bevorderen, doen we bijbelstudie in kleine groepen en gebruiken we een vierstappenaanpak: bij elk bijbelgedeelte bespreken we dezelfde vier kernvragen:

• Wat raakt je in dit gedeelte het meest?

• Wat begrijp je niet (goed) en hoe kunnen we elkaar helpen dat beter te begrijpen?

• Wat leren we in dit gedeelte over God? En wat over onderwerpen die in dit gedeelte spelen?

• Hoe brengen we wat we leren in de praktijk?

Op scholen

De nieuwe methode wordt enthousiast ontvangen. Op steeds meer plekken binnen de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) gaat men ermee aan de slag. De studentenorganisatie binnen de CCAP wil de bijbelstudiemethode ook introduceren bij studenten van het middelbaar en hoger onderwijs. In juli ging ds. Van de Pol met ruim 500 jongeren van een middelbare school aan de slag met de methode Bible Study 4 All. Hij hoefde geen enkele moeite te doen om de jongeren ‘stil te krijgen’. Ze luisterden aandachtig, deden volop mee en een aantal van hen deelde vrijmoedig wat ze hadden opgepikt.

Vervolg

Deze maand keerden Gert en Rieneke van de Pol terug naar Nederland. Het werk wordt voortgezet door Herman Meijer. De familie Meijer is 18 september door de GZB uitgezonden vanuit Rotterdam (Noorderlicht Charlois). Samen met lokale predikanten gaat Herman het bijbelstudieprogramma verder uitrollen en implementeren.

Gerdi van Eck
Gerdi van Eck