Waar bent u naar op zoek?

Geloven in de Schepper

20-02-2018

Wat betekent het dat God onze Schepper is? Met deze vraag ging dr. Willem Maarten Dekker aan het werk en de uitkomst hiervan lezen we in 'Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper', schrijft ds. M. Goudriaan.

Ds. Dekker boeit én schokt in zijn boek. 

Deze studie bestaat uit meerdere delen die nogal wat verschillend van karakter zijn. Het zou me niet verbazen wanneer sommigen die het eerste gedeelte van het boek waarderen, moeite hebben met het slothoofdstuk. En omgekeerd. 

Scheppingsgeschiedenis

Hoe zit het dan met die verschillend getoonzette delen van het boek? De eerste hoofdstukken gaan vooral over de scheppingsgeschiedenis, Genesis 1-3, en dragen een nogal systematisch, hier en daar wat filosofisch, karakter.

Er komt heel wat aan de orde als het gaat over de vraag wat ‘scheppen’ is. ‘Scheppen is volgens Genesis 1 ‘dus niet iets maken uit niets’, maar: de chaos aan de kant drukken, zodat ruimte ontstaat voor leven en toekomst’ (p.31).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 februari 2018.