Waar bent u naar op zoek?

Geloven op de Biblebelt

Cock Kroon
Door: Cock Kroon
14-01-2021

Nadat ik geboren werd in Amsterdam en opgroeide in Wilnis, woon ik nu al heel wat jaren in Barneveld. Volgens velen is dit ongeveer ‘het mekka’ van de Biblebelt. In tijden van epidemieën, pandemieën en onrustige discussies aangaande hetero’s, homo’s en transgenders weten journalisten de Bijbelgordel te vinden. De kleur van de berichtgeving is niet altijd positief. Nu is de vervormde beeldvorming niet alleen toe te schrijven aan de media. Wijzelf hebben hierin zeker ook ons aandeel en dienen ons er blijvend bewust van te zijn dat onze levenswandel onder een vergrootglas ligt (1 Petr.2:12). Dat buitenstaanders ‘die christenen daar’ maar vreemd vinden vanwege een afwijkende visie op waarden en normen, kan ik hun niet kwalijk nemen. Wat mij wel stoort, is dat door christenen vanuit andere delen van het land soms ook laatdunkend of veroordelend wordt gesproken over de Biblebelt. Voorgangers en predikanten kunnen het soms niet laten om in scherpe woorden zich uit te spreken over hen die daar wonen, werken, geloven, hopen en liefhebben.

In De Waarheidsvriend van 29 december was het ‘opnieuw raak’. Ds. J.P. Ouwehand vertelde over zijn nieuwe werkterrein in Noord‑Holland. In het interview las ik dat in de omgeving van Ilpendam en Watergang sporen van de Geest te ontdekken zijn en dat mensen daar met vallen en opstaan christen proberen te zijn. Geloven is daar spannend! Volgens collega Ouwehand hoef je voor zulke praktijken niet op de Biblebelt te zijn. Daar is het, volgens hem, donker, daar is men hoogmoedig en zelfgenoegzaam. Deze bewoordingen roepen bij mij geen herkenning op, integendeel! Werkzaam als kerkelijk werker in Lunteren (Maranathakerk) zie ik van dichtbij dat geloven daar ook zeker niet vanzelf gaat. Velen realiseren zich daar inmiddels dat een kerkelijk leven niet hetzelfde is als een christelijk leven. Ook op de Biblebelt is de gemeente van Christus, net als in Noord‑Holland of elders, kwetsbaar. Geloven hier of daar is altijd spannend en zeker niet gewoon. Als we ons dit realiseren, zullen we ook zien dat de Geest overal Zijn sporen trekt.

Cock Kroon, Barneveld

Cock Kroon
Cock Kroon