Waar bent u naar op zoek?

Gelovigen delen in overwinningsmacht van Christus

04-05-2021

Wie christen wordt, betreedt een immens geheim. Het betekent onder andere dat je ‘met Hem in de hemelse gewesten wordt gezet’ (Ef.2:6). Wat bedoelt Paulus hiermee? vraagt ds. K.M. Teeuw.

Met een soort geestelijke ruimtereis heeft het uiteraard niet te maken.

Wie christen mag zijn of worden, is rijk. Een jongere bij ons in de gemeente bekeek dit anders. Hij haakte kort geleden af. Al langere tijd had hij zo zijn twijfels bij kerk en geloof. Nu was hij achttien geworden. ‘Mij zien jullie niet meer’, liet hij ons weten. Ik voel nog steeds pijn als ik aan hem (terug)denk.

Paulus is in de Efezebrief juist met het tegenovergestelde bezig. Hij vertelt hoe bijzonder het is als je christen mag zijn of worden. Je mag dan aangeraakt worden door ‘Gods grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad’ (Ef.2:4). Nog bijzonderder is misschien wel dat je helemaal één mag worden met Christus. Dat betekent dat je ‘met Hem levend gemaakt wordt’ (Ef.2:5), waarmee de innerlijke geestelijke vernieuwing van je bestaan wordt bedoeld. Dat betekent ook dat je ‘met Hem opgewekt wordt’ (Ef.2:6), waardoor je levenswandel niet langer draait om leegte en zonde maar je strekt je uit naar liefde en goede werken. Het betekent zelfs ook, schrijft Paulus, dat je ‘met Hem in de hemelse gewesten wordt gezet’ (Ef.2:6). Wat bedoelt Paulus met deze laatste uitdrukking? Waarom is het zo’n voorrecht en vreugde als dit geschenk ons ten deel valt?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 mei 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.