Waar bent u naar op zoek?

Gemeenschap met Christus

09-01-2012

Christus is degene die de gemeenschap met God tot stand brengt en mogelijk maakt. De puriteinse theoloog John Owen (1616-1683) noemt Hem ‘de grote schatkamer en opslagplaats van Gods genade', schrijft ds. P.J. den Admirant

John Owen schreef een indrukwekkend boek over de gemeenschap met God. Op grond van de Schrift gelooft hij dat deze gemeenschap zich richt op elk van de drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Is de Vader voor hem de bron van de gemeenschap, Christus is het die haar tot stand brengt en mogelijk maakt.

Voor de gemeenschap met de Vader gebruikt hij het kernwoord liefde, voor de gemeenschap met de Christus is genade het woord. Daarbij denkt hij aan de apostolische zegen uit 2 Korinthe 13: de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft die genade verdiend, door Zijn lijden en sterven aan het kruis.

Als Owen spreekt over de gemeenschap met Christus, onderstreept hij allereerst dat we niet alleen delen in de genade die Christus voor de Zijnen verworven heeft, maar dat we ons allereerst op Hem Zelf moeten richten als persoon. Jezus Christus is vol van genade en waarheid.