Waar bent u naar op zoek?

Gemeenschap met God

02-01-2012

God schiep de mens naar Zijn beeld. Dat betekent allereerst dat wij geschapen zijn om in een liefdevolle omgang met God te leven.

God schiep de mens naar Zijn beeld. Dat betekent allereerst dat wij geschapen zijn om in een liefdevolle omgang met God te leven. In drie bijdragen aandacht voor John Owen (1616-1683), een theoloog uit de puriteinse traditie, auteur van een prachtig werk over de gemeenschap met God.

De puriteinen maakten onderscheid tussen union en communion. Gemeenschap (communion) met God is gebaseerd op onze vereniging met Hem (union), onze inlijving in Christus. Daarmee wilden zij zeggen dat de eenheid met Christus een constante is. Gelovigen zijn in Christus ingelijfd. Zij behoren eens en voorgoed bij Hem en kunnen nooit van Hem losgemaakt worden.

Gemeenschap met God is de wederkerige betrekking tussen God en de gelovigen. Die kan wisselen, dat wil zeggen: van onze kant. De liefde is de ene keer sterker dan de andere keer. De mate waarin we dicht bij Hem leven kan per dag, per ogenblik verschillen.