Waar bent u naar op zoek?

Gemeente in coronatijd – Catechese in Lunteren

Ds. B. Jongeneel
Door: Ds. B. Jongeneel
22-10-2020

Door de lockdown van dit voorjaar kwam een plotseling einde aan het catecheseseizoen. De laatste twee avonden zijn vervallen en niet opgevuld met een online alternatief. Door ziekten en overlijden van gemeenteleden was de impact op de gemeente gelijk acuut en groot. Ook de jongeren hebben dit ervaren. We hebben via WhatsApp-groepen nog een enkele keer een bijbelse boodschap rondgestuurd.

Dit seizoen zijn we bewuste weer begonnen met échte ontmoetingen en hebben deze zo veilig mogelijk georganiseerd. Daarbij letten we op de regels die voor het middelbaar onderwijs gelden. Tegelijk zijn er ideeën hoe we eventueel naar een online omgeving kunnen overstappen. Het aantal aanmeldingen is vergelijkbaar met vorig jaar.

Onze catecheseavonden kennen een gezamenlijke start en vervolgens gaan de jongelui uiteen in kleinere groepen met een mentor. Meerdere jongeren gave aan dat ze echte ontmoetingen toch fijner vonden dan via een scherm. Voor het startmoment zijn we naar de kerk uitgeweken. Bijkomend positief effect is dat de jongelui nu toch in het kerkgebouw komen, terwijl ze daar op de zondagen maar weinig mogen komen, helaas. Enkele groepen zijn opgesplitst en komen om de week samen. De groep van de belijdeniscatechese is ook in tweeën gedeeld.

In de actuele situatie overwegen we om nu naar digitale ontmoetingen over te stappen. Doordat er wel enkele avonden zijn geweest, is er al een stukje relatie opgebouwd en hebben de jongelui ook hun werkboekjes thuis. Na een online presentatie kunnen de mentoren in kleine digitale groepen met ‘hun’ jongelui doorpraten. We zullen een extra appèl op ouders doen voor een stuk betrokkenheid en bij de verwerking van de stof. We bidden dat Gods Geest de afstand overbrugt en zo met zegen de catechese toch door kan gaan.

Ds. B. Jongeneel, Lunteren

Ds. B. Jongeneel
Ds. B. Jongeneel