Waar bent u naar op zoek?

Gemeente in coronatijd – Kringwerk in Dirksland

Ds. K. Timmerman
Door: Ds. K. Timmerman
08-10-2020

Na de zomerperiode hebben wij ons als kerkenraad de vraag gesteld: Hoe kunnen we het komende winterseizoen gestalte geven aan het gemeente-zijn? Tijdens een brainstormsessie werd de knop omgezet om vooral te denken in mogelijkheden. Wat kan wél?

In een tijd waarin wij afstand van elkaar moeten houden, is des te meer duidelijk geworden dat ontmoeting de core business is van de gemeente. Dat geldt voor de eredienst en het pastoraat, maar ook voor het kringwerk. Juist in een tijd van crisis is het belangrijk om te investeren in je relatie met God en met elkaar. De ontmoeting in kleine kring is een middel om elkaar vast te houden en te volharden in geloof, hoop en liefde.

Met de bijbelkringleiders hebben we de verschillende mogelijkheden verkend, natuurlijk binnen de regels van het RIVM. Een eerste optie is om in een kerkelijk gebouw bij elkaar te komen waar de afstand tussen de deelnemers gewaarborgd kan worden. Een tweede optie is om de kring op te delen in kleinere groepen, zodat het wel thuis kan. Wat zou het mooi zijn, wanneer er juist te midden van de crisis kleinere groepen in de wijk ontstaan om samen Bijbel te lezen en samen te bidden. Een korte intro (video) en een hand-out met gespreksvragen kan helpen om een nieuwe kring te starten. Wanneer beide opties niet verantwoord zijn (vanwege kwetsbare deelnemers of geen geschikte ruimte), is een online ontmoeting een goed alternatief. Het is beter elkaar online te ontmoeten dan helemaal niet.

Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk wat de uitwerking in de gemeente is. De belijdeniscatechisatie en de alphacursus gaan wel door. De seniorenkring niet. Per bijbelkring worden er verschillende keuzes gemaakt.

Ds. K. Timmerman, Dirksland

Ds. K. Timmerman
Ds. K. Timmerman