Waar bent u naar op zoek?

Gemeente in coronatijd – Vrouwen in Oud-Beijerland: ‘Niets doen geen optie’

Elsbeth ten Brinke-de Rijke, Oud-Beijerland
Door: Elsbeth ten Brinke-de Rijke, Oud-Beijerland
01-10-2020

In de periode vanaf half maart hebben we het contact met onze leden vormgegeven door twee keer een persoonlijke brief namens het bestuur te schrijven. Ook hebben we mensen persoonlijk bezocht en telefoontjes gedaan naar leden met ziekte of zorg. Begin september hebben we in onze bestuursvergadering uitgesproken dat we heel graag de verenigingsmorgens weer wilden opstarten. Niets doen was voor ons geen optie. Het verlangen was groot om weer samen te komen rondom het Woord van God. Als daar mogelijkheden voor zijn, grijpen we die aan. Wel met een beroep op flexibiliteit als het gaat om tradities en gewoontes; alles is nu eenmaal anders… Maar onze God is Dezelfde. En waar mensen in Zijn Naam samenkomen, wil Hij in het midden zijn. Dan is het meer dan de moeite waard om weer van start te gaan! We hebben de mogelijkheden en de beperkingen geïnventariseerd en met elkaar een concreet plan opgesteld. Het verlangen groeide…

Op onze eerste verenigingsmorgen mochten we dertig mensen verwelkomen. Omdat zingen niet wenselijk was, hebben we de psalmen en liederen via de beamer geprojecteerd. Luisterend naar prachtige koorzang en kijkend naar de teksten op de beamer zong ons hart voluit mee.

Helaas was een groepsbespreking niet mogelijk. In plaats daarvan hebben we geluisterd naar een inleiding bij de bijbelstudie. Dit om ons hart na de pauze te richten op de inhoud van het Woord van God. De vragen bij de bijbelstudie, die we voorheen eerst in kleine groepen bespraken, hebben we in een plenaire bespreking aan de orde gesteld. Ook hebben we op 24 september gezamenlijk de digitale bondsdag gevolgd via de live-stream. Wat een mogelijkheden, wat een toerusting, wat een verbondenheid!

Aan het einde van deze morgens, waarin velen zich gezegend mochten weten, hebben we met dankbare harten de lof aan de Heere gebracht.

Elsbeth ten Brinke-de Rijke, Oud-Beijerland
Elsbeth ten Brinke-de Rijke, Oud-Beijerland