Waar bent u naar op zoek?

Gemeente in de eindtijd mag gelovig volhouden

12-04-2016

Bij de tekenen der tijden denkt men vaak aan incidenten in het grote wereldgebeuren: oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en epidemieën, schrijft ds. H. Russcher.

Maar Jezus noemt die tekenen het begín van de weeën. Het einde is nog niet daar. De tijd wordt verlengd.

De Heere Jezus heeft met het spreken over de tekenen eerder de bedoeling om de verwachting van Zijn spoedige wederkomst te temperen dan die te stimuleren. Waarom is het einde nog niet daar? Om ruimte te scheppen voor het eigenlijke teken van de tijden. En dat is een positief teken: de verbreiding van het Evangelie.

Jezus zegt tegen Zijn discipelen (Mark.13:9): past u op uzelf! We kunnen ook vertalen: richt uw blik op uzelf! Wat ze om zich heen zien gebeuren, is nog niet het beslissende eindsignaal. Ze moeten op zichzelf letten. De gemeente is zelf tot een teken geworden, een apocalyptisch gebeuren.

Evangelieprediking

Het gaat dan om twee dingen. De vervolging om het Evangelie en de verbreiding van het Evangelie. Christenvervolging en evangelieverkondiging zijn de beslissende tekenen van de eindtijd. Dus moeten we niet alleen de krant naast de Bijbel leggen, maar vooral het magazine van Open Doors en Alle Volken, het orgaan van de GZB.

Niet de tempel is het teken van de eindtijd, zoals de discipelen dachten, maar het blijven van het Evangelie. En ook waar we zien dat het Evangelie door de eeuwen heen vrucht draagt in de stichting van nieuwe gemeenten en in tijden van verlevendiging van de kerk.

Waakzaam leven in de eindtijd betekent meeleven met het werk van de zending. Zoals in de eerste eeuw de infrastructuur van het Romeinse Rijk de verbreiding van het Evangelie diende, zo kan in de 21e eeuw de informatietechnologie (radio, televisie en internet) de loop van het Woord bespoedigen. In 2014 kwam een recordaantal bijbelvertalingen gereed, zo meldde United Bible Societies vorig jaar.

Lees de volledige tekst van dit artikel bespreking in De Waarheidsvriend van 15 april 2016.