Waar bent u naar op zoek?

Studieweek Geref. Bond over ‘Leven en sterven in het licht van de eeuwigheid’

Genade en gericht

Marten van Dam
Door: Marten van Dam
Onderwijs
05-09-2023

De studieweek van de Gereformeerde Bond had dit jaar als thema ‘Leven en sterven in het licht van de eeuwigheid’. Een zwaar thema, dat juist daarom voor ons als studenten aanleiding gaf tot goede gesprekken en aanzette tot een hernieuwd besef van de roeping tot de verkondiging van het Evangelie.

Van 21 tot 24 augustus kwamen ruim veertig theologiestudenten samen in Elspeet voor de jaarlijkse studieweek. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven nam ds. A.J. Mensink ons mee naar het leven en werk van dr. A. van Brummelen, voorzitter van de Gereformeerde Bond van 1995 tot 1998.

Kenmerkend voor hem was de meditatieve levenshouding. Door stil te worden en de verborgen omgang met God te zoeken ontstaat en verdiept zich de relatie met de HEERE. Deze meditatieve levenshouding mag niet leiden tot een vlucht naar de eeuwigheid, maar leidt tot heiliging van het heden. De lezing deed een appèl op ons als theologiestudenten. Juist in deze jachtige tijd is het zoeken van de stilte allernoodzakelijkst. Om van daaruit van betekenis te kunnen zijn.

Heilig leven

Prof. dr. M.J. Paul ging in op de visie op leven en dood in het Oude Testament. Op dit terrein spelen veel vragen. In ieder geval benadrukt het Oude Testament de absolute soevereiniteit van de HEERE: ‘De HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen.’ (1 Sam.2:6)

In het verlengde hiervan hield dr. J. van den Os op dinsdag een lezing vanuit het Nieuwe Testament, en dan met name vanuit de brieven van Paulus. Leerzaam vond ik dat Van den Os het kader schetste waarbinnen Paulus spreekt over hemel en hel. Hij noemde dat ‘het kader van pastoraal leiderschap’: Paulus wil de gemeente oproepen tot bekering en aanzetten tot levensheiliging. Juist in het licht van de eeuwigheid doet dit leven ertoe. Een heilig leven is het gepaste antwoord op de genade die de gemeente ontvangen heeft.

’s Middags ging de groep in tweeën uiteen: De HGJB verzorgde een lezing over het werk dat hij doet. Onderdeel hiervan was een open en eerlijk gesprek over de plaats die deze organisatie inneemt binnen het geheel van de Protestantse Kerk en de spanning die dat ook kan opleveren.

Voor de studenten die er voor het eerst waren, was er de gebruikelijke lezing over roeping en ambt, ditmaal onder leiding van ds. M. Krooneman. Deze lezing wordt altijd als zeer waardevol gezien door studenten. Niet alleen omdat er vanuit de Bijbel en de traditie duidelijk wordt gemaakt wat een gezonde visie is op dit onderwerp, maar ook omdat er volop ruimte is voor een open gesprek. Het werd gewaardeerd dat de aanwezige afvaardiging vanuit het hoofdbestuur ook hun ervaringen deelden vanuit hun jarenlange werk in de kerk.

Visies op de dood

’s Avonds hield dr. G.A. van den Brink een lezing over de stervenskunst bij Maarten Luther. Niet voor het eerst viel mij de radicaliteit van Luther op. Enerzijds wijst hij op de ernst van de dood als gevolg van de zonde, anderzijds roept hij zijn lezers/hoorders op niet op de dood, de hel en de duivel te zien, maar op de hemel, het leven en Jezus. De evangelieprediking is van groot belang bij de voorbereiding op de dood: ‘Het Evangelie moet een gestage drup zijn tijdens ons leven, die ons stenen hart uitholt.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Marten van Dam
Marten van Dam

uit Leusden is derdejaars student theologie aan de TUA.