Waar bent u naar op zoek?

blog

Zmnako Hezarmerdy over God de Zoon

Genade is speciaal

11-02-2013

Het leven van de 21-jarige Zmnako Hezarmerdy is bijzonder te noemen. Vijf jaar geleden woonde hij als moslim in Noord-Irak, nu is hij ouderling in Hoop voor Noord, de multiculturele kerk in Amsterdam-Noord. ‘Alles heb ik aan Jezus te danken. Zijn genade is zo speciaal.'

In het Koerdische deel van Irak werd Zmnako kort na de Golfoorlog geboren. Hij leefde er als moslim, maar stopte als zestienjarige met het bezoeken van de moskee. In zijn leven werd het ‘zo donker dat ik in mijn land niet verder leven wilde’. Als jongen van zeventien kwam hij illegaal naar Nederland, niet vanwege de oorlog of economische problemen. ‘Ik was erg met het geloof bezig, met de vraag of er een God is,’ vertelt hij op zijn flat in Amsterdam. ‘In de islam is God onzichtbaar. Ik dacht als jongen veel over de zin van het leven, over wat we op aarde doen. Ik merkte echter niets van Hem en besloot voor mezelf dat Hij niet bestaat.’ Het was de tijd waarin de Koerd dacht dat mensen God verzonnen om houvast te hebben.

 

Gods Naam erkend

Voor Zmnako was deze periode, waarin hij veel dronk, echter niet het laatste. Ik zei: ‘Als U bestaat, laat mij U zien.’ Eenmaal in Nederland, kwam hij via zijn broer in contact met ex-moslims die christen geworden zijn. ‘Een van hen heeft in Rotterdam een huis voor Koerden, waarin uit de Bijbel gelezen wordt. Een Koerd heeft mij het evangelie uitgelegd. Hij begon bij de schepping, sprak over ons zondaar zijn sinds onze geboorte, over de betekenis van Jezus enzovoort. Dit verhaal raakte mij direct. Hij heeft me verteld over vergeving, over Gods genade. Ik heb toen Zijn naam erkend en beleden. Dat was het begin van mijn leven als christen.’ Na een lang traject van onderwijs en training werd Zmnako in de ICF-gemeente in de Maasstad gedoopt.

Inmiddels woont hij alweer twee jaar in Amsterdam. ‘Op een internationaal gezinskamp kwam ik Jurjen ten Brinke tegen, de voorganger van Hoop voor Noord in Amsterdam. Hij vroeg me wat te willen betekenen voor de Koerden in de hoofdstad. Na een jaar nadenken en voorbereiding heb ik daar uiteindelijk in toegestemd.’ Zmnako woont nu in Amsterdam, studeert bestuurskunde en overheidsmanagement in Rotterdam.

 

Redder

Als moslim keek hij anders naar Jezus dan hij nu als christen doet. ‘De catechismus spreekt als eerste over Jezus als Zaligmaker. Die catechismus ken ik eigenlijk alleen van internet. Bij ds. Visscher in Amersfoort, waar mijn vriendin naar de kerk gaat, heb ik er wel uit horen preken, ook bij ds. Visser in de Noorderkerk.

Jezus verlost ons. Ik zie Hem als mijn Redder. Hij is de enige Weg naar de Vader, Hij heeft ons leven gered door Zijn genade, door Zijn overwinning aan het kruis. Op deze manier geeft Hij hoop aan mensen die Zijn Koninkrijk zoeken, is er een nieuw begin mogelijk, nieuw leven. Ik vind het een voorrecht – zo’n mens als ik met mijn achtergrond – dat ik door God uit Koerdistan geleid ben, Zijn genade ontvangen heb. Dat is heel speciaal.’

 

Enige Weg

‘Vooral ben ik blij over Jezus te horen als er mensen bij zijn die Hem nog niet kennen, mensen die je wilt bereiken door te vertellen wie Hij voor mij is. Mijn woorden schieten tekort, Zijn Woord geef ik door. Ik denk graag na over wat Jezus bedoelt met uitspraken over Zichzelf als het Licht der wereld, als de Weg en de Waarheid. Ik onderzoek dat.

Ik maak er tijd voor meer over Hem te leren. Als ik naar bed ga, als ik wakker word, of in de trein zit, dan lees ik de Bijbel. Soms heb ik momenten dat ik verlang om mijn Bijbel te pakken, die open te doen en te lezen.

Het is waar wat de catechismus zegt dat we bij niemand anders onze zaligheid kunnen zoeken. Er is geen andere Verlosser. Hij is de enige weg naar de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Als moslim moest ik veel verhalen over de profeet Isa lezen, maar het christelijk geloof leert me dat Jezus meer is dan een profeet, dat Hij de enige Weg is. Dat weet ik zeker.

Als je net tot geloof komt, moet je nog veel leren, gevoed worden. Ik vertel graag het evangelie aan mensen die nog nooit van de Heere gehoord hebben. De essentie ervan is dat Hij de enige Weg tot de Vader is, niet Mohammed of Boeddha of wie ook.

Isa is in de islam een belangrijke profeet. Zijn geboorte wordt in de Koran op dezelfde manier benoemd als in de Bijbel. In de eindtijd zal Hij terugkomen op aarde, dat zeggen de moslims ook. Maar ze geloven niet in Zijn kruis en opstanding. Dat is een groot verschil. Ze noemen Hem de geest van God, niet de Zoon van God.’

 

Eeuwige Koning

‘De catechismus belijdt Jezus als de Hoogste Profeet, de enige Hogepriester, de eeuwige Koning. Mij spreekt het meest aan dat Hij een eeuwige Koning is. Hij kwam als de beloofde Zoon op de aarde, van Wie de komst voorzegd is. Hij was een volmaakt Mens, zoals wij bedoeld zijn, zonder zonde. Daarom is hij een Koning die verandering gebracht heeft.

Zijn Koninkrijk is iets geestelijks. Het komt in het geestelijk leven van kinderen van God tot gestalte. Voordat Hij gekruisigd werd, zei Hij dat door de kruisiging het Koninkrijk gevestigd is. We worden verlost door wat Hij gedaan heeft, zodat we Zijn Geest krijgen en anders naar het leven en de wereld kijken. Als we als kerk bij elkaar zijn en elkaar bemoedigen, samen bidden, zie ik daar het Koninkrijk van God op aarde. Ik wil Hem als mijn Koning dienen.’

 

God en Mens

Zmnako noemt het genade dat hij bij Christus hoort. ‘Ik vind dat niet vanzelfsprekend. Als we Hem kennen, wordt het leven niet gemakkelijker. Het is een verantwoordelijkheid om steeds van Hem te leren, via Jezus contact met de Vader te onderhouden. Er is discipline nodig om dag en nacht Zijn wil te doen. Ik wil bewust leven. Daar praat ik veel met mijn vriendin over. Ik leer van haar, maar zij leert ook van mij. Het gaat om een verandering in je hart, al is kennis ook belangrijk.

Het is niet makkelijk met je verstand te begrijpen dat Jezus God en Mens was. Als de Bijbel zegt dat Hij geen zonde gedaan heeft, betekent dit dat Gods Geest bij Hem was. Tegelijk heeft Jezus heel moeilijke tijden meegemaakt, zeker aan het kruis toen de Vader heel ver weg was. Juist dat was een moment van overwinning, wat wij niet kunnen begrijpen. Hij was zoals wij van oorsprong moesten zijn; daarom is Hij zo’n groot voorbeeld. God kan ons zegenen met Zijn Geest, om meer op Hem te lijken, om wijsheid en inzicht te krijgen.’

 

Aan de rechterhand

‘De catechismus zegt ook dat Jezus nu aan de rechterhand van God is. Dat is wel bijzonder. Ik heb er nooit over nagedacht dat Hij in de hemel voor mij bidt. Het is mooi om te weten dat Hij continu voor ons bezig is. Dat is geweldig.

Het meest bijzondere van Jezus is Zijn genade. Voor mijn zonde en voor mijn redding is Hij gekruisigd. Het is zo speciaal dat ik door het geloof de Vader mag kennen, het eeuwige leven ontvang, continu vrede in het hart heb, een vrede die losstaat van de omstandigheden. Jezus zegt vaak: ‘Wees maar niet bang’, terwijl wij zo vaak zorgen hebben.’

P.J. Vergunst