Waar bent u naar op zoek?

Genade krijg je uit genade

08-10-2018

Gods genade in de Heere Jezus Christus is bijbels-theologisch gezien de enige invalshoek van waaruit we het geheimenis van de goddelijke verkiezing en verwerping kunnen begrijpen, stelt ds. H.J. de Bie.

Vorm en structurele opbouw van veel boeken in het Oude Testament wijzen die kant op.

Dat geldt niet alleen voor de Tora en de vroegere profeten, maar ook de latere profeten. Deze latere profeten bestaan net als de vroegere uit vier boeken, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en het twaalfprofetenboek (de twaalf zogenaamde kleine profeten tellen voor één boek). 

Latere profeten

In het midden van het boek Jesaja staat een drietal hoofdstukken (36-39) die we ook vinden in 2 Koningen (18-20). Die zijn daar niet per vergissing terechtgekomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 oktober 2018.