Waar bent u naar op zoek?

Genademiddelen

26-03-2012

In het gebed waarmee het formulier voor de openbare belijdenis van het geloof begint, wordt gedankt voor de wegen en middelen van Gods genade. Ds. G.H. Koppelman gaat in op welke wegen en middelen dat zijn.

De dag van de openbare geloofsbelijdenis is een dag van dankbaarheid. Een dag van omzien en vooruitzien. Het is een dag van lofprijzing. Zo wordt ons duidelijk in het gebed voorafgaand aan de openbare belijdenis.

We loven om onze schepping en bewaring. We loven God om alle zegeningen van dit leven. We loven om het allergrootste: de verlossing in de Heere Jezus Christus. In dat gebed wordt God ook geloofd om de wegen en middelen van Zijn genade. Op welke wijze gaf Hij die verlossing gestalte in ons leven en hoe bewaart Hij ons bij die verlossing? We kunnen daarbij denken aan het verleden en aan de toekomst.

De dag van belijdenis stemt ongetwijfeld tot dankbaarheid over al datgene wat God in je leven tot nog toe gedaan heeft. Meer en meer wordt duidelijk dat aan onze keuze voor Hem, duidelijk een keuze van Hem voor ons voorafgaat.