Waar bent u naar op zoek?

George Whitefield, de grote evangelist

11-08-2020

Whitefield, die 250 jaar geleden overleed, heeft altijd in de schaduw gestaan van zijn tijdgenoot en medeprediker John Wesley (1715-1791). Toch is hij erg belangrijk geweest voor het ontstaan van een Engelse gereformeerd-evangelicale beweging, stelt dr. R

Verder laat Whitefields opwekkingsprediking licht vallen op de verhouding tussen de persoon van de prediker, de verkondiging en het werk van de Heilige Geest.

Whitefield preekte als eerste in de openlucht en legde daarmee de grondslag van de beweging van het methodisme. Vervolgens zorgde vooral hij ervoor dat de opwekkingsbeweging een internationaal gebeuren werd. Hij preekte namelijk niet alleen in Engeland, maar ook in Noord-Amerika, Schotland en Wales. 

Puriteinse erfenis

Whitefield stond aan de basis van een gereformeerd-evangelicale stroming die de Engelstalige wereld diepgaand heeft beïnvloed en daarin tot op de dag van vandaag een eigen plaats heeft. Hoe lopen de historische lijnen?

Daarvoor moeten we dan terug naar het Engelse puritanisme van de zeventiende eeuw. Deze beweging van met name predikers legde grote nadruk op de Woordverkondiging als het voornaamste middel om de gereformeerde leer bij het hart van allerlei soorten hoorders te brengen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 augustus 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.