Waar bent u naar op zoek?

Gerda Berkhoff neemt na 31 jaar afscheid van bestuur Vrouwenbond

Anita Maas-Lugthart
Door: Anita Maas-Lugthart
03-06-2021

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 mei heeft Gerda Berkhoff afscheid genomen als bestuurslid van De Hervormde Vrouwenbond. Vele jaren was ze een van de gezichten van de bond, beter gezegd een van de stemmen. Want wie ooit een lezing verzorgd heeft of benaderd is voor een bestuursfunctie, heeft Gerda aan de telefoon gehad. ‘Terugkijkend op de afgelopen 31 jaar komt steeds het woord dankbaarheid bij mij boven’, zegt het kersverse oud-bestuurslid. Het hangt als een soort paraplu boven deze jaren. Ze is dankbaar dat ze deze taak op zich heeft mogen nemen, dat ze er de gezondheid voor heeft gekregen, dat haar gezinssituatie dit toeliet. Ze is dankbaar dat de Heere haar al die jaren geholpen heeft. Veel zegen heeft ze deze 31 jaren mogen ontvangen. Waardevol waren de ontmoetingen met de vele vrouwen op de Bondsdag en andere bijeenkomsten, de bezinning rondom de Bijbel aan de bestuurstafel als er weer een nieuw thema bedacht moest worden. Deze tijd was ook leerzaam. De vele praktische en organisatorische taken, maar ook leidinggeven aan commissies hoorde erbij. Van meet af aan was ze betrokken bij de VOOR ELKAAR vakantieweken. Door het landelijke karakter van de bond leerde ze ook breder in de kerk te staan. Een zwarte bladzijde in deze jaren is de tijd rondom de kerkscheuring in 2004. Deze ging ook de bond niet voorbij. De scheuring liep dwars door de Vrouwenbond heen. Kringen en vrouwen haakten af. Het gemis van vertrouwde gezichten op de bijeenkomsten gaf pijn.

Met zorg denkt Gerda aan de jongere generatie. Lezen ze nog dagelijks uit de Bijbel, blijven ze trouw aan de gemeente? Lezen uit de Bijbel is zo belangrijk. Als we geen kennis hebben, hoe kunnen we dan geloven? Wij vrouwen mogen elkaar hiertoe aansporen, zodat we voorbeelden kunnen zijn voor anderen. Een andere belangrijke taak voor vrouwen ziet ze liggen op diaconaal terrein. Hoe welkom is geboden hulp en liefde in situaties van zorg en nood.

Ieder bestuurslid heeft eigen talenten en gaven. Met elkaar vormt dit een mooi geheel. Bijzonder om te zien dat de Heere hier gebruik van maakt. Hij zorgt voor de juiste bestuursleden op Zijn tijd.

Anita Maas-Lugthart

Anita Maas-Lugthart
Anita Maas-Lugthart