Waar bent u naar op zoek?

Gerechtigheid vraagt om een onderscheiden levensstijl

01-11-2016

Een tachtigjarig huwelijk is zeer uitzonderlijk en heeft dan ook een bijzondere naam: een eiken jubileum. Een eik is namelijk een symbool voor duurzaamheid en trouw, constateert ds. J. Verboom.

Wat een eik is bij ons, is een terebint in Israël. In Jesaja 61 belooft God aan mensen dat Hij hen zo zal zegenen dat ze door de omgeving gezien zullen worden als terebinten van gerechtigheid. De belofte vormt een groot contrast met de werkelijkheid waarin de mensen leven tot wie de profeet zich richt.

Karaktereigenschap van God

Nog maar net teruggekeerd uit de ballingschap zien zij zich geconfronteerd met de aanblik van hun totaal verwoeste steden. Verslagen staan ze erbij.

Tegen hen zegt de profeet namens God: ‘Jullie zullen terebinten van gerechtigheid genoemd worden.’ Jullie zullen zo opbloeien dat iedereen zich zal verwonderen en bij zichzelf zal denken: ‘dit moet wel Gods werk zijn.’ Vandaar dat zij terebinten van gerechtigheid genoemd worden, want gerechtigheid is dé karaktereigenschap van God in de Bijbel.

De profeet verbindt de vervulling van de belofte met de komst van de Gezalfde, de Messias.

Als Hij komt, zal Hij dit plan van God uitvoeren. Want daartoe zendt God Hem. En daartoe geeft God Hem ook Zijn Geest. Jesaja vermeldt de missie van de Messias: goed nieuws brengen aan armen, verslagen harten hoop bieden, gevangenen vrijzetten en gebondenen bevrijden.

Messiaanse tijd

In de messiaanse tijd zullen mensen die helemaal aan de grond zitten, liefdevol bij de hand genomen, genezen, opgericht en gezegend worden, zodat ze bloeien als een boom die geplant is aan waterstromen. In de messiaanse tijd zullen verslagen mensen vernieuwd worden tot ‘terebinten van gerechtigheid’.

Dit zijn mooie woorden. Het zijn ook krachtige woorden. Deze woorden gaven voeding aan de hoop die Israël staande hield door de ballingschap heen. De werkwoorden verlossen en bevrijden, weigeren om onderdrukking te accepteren als een onvermijdelijk gegeven.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 4 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)