Waar bent u naar op zoek?

Gereedschapskist voor geloofsonderwijs

17-11-2022

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaat in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) een gereedschapskist voor geloofsonderwijs beschikbaar stellen. Daartoe ondertekenden de partners onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Met de trainingen uit de kist kunnen ambtsdragers, docenten en andere leidinggevenden in het kinder- en jeugdwerk hun didactische vaardigheden professionaliseren.

De gereedschapskist ‘Gids in het land van geloof en religie’ moet docenten, leidinggevenden en catecheten helpen om de geloofsleer op een didactisch professionele manier te onderwijzen aan kinderen en jongeren. Laurens Snoek, docent Godsdienst en levensbeschouwing aan de CHE en docent Catechetiek en kerkelijk onderwijs aan de TUA, heeft het concept van de gereedschapskist ontwikkeld. Lydia van Ginkel, senior jeugdwerkadviseur bij het IKC, werkte zijn didactische concepten uit in producten, zodat ze bruikbaar zijn voor iedereen die didactisch onderlegd kinderen en jongeren wil onderwijzen.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door mr. H.M. Oevermans (CHE) en dhr. W. Kok (IKC). De samenwerkingspartners brengen zo kennis en expertise samen en zetten die in voor producten en diensten voor het onderwijs en de kerken.