Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond belegt regionale studiedag over ‘Omgaan met het lijden’ te Stolwijk

06-10-2022

Op woensdag 16 november belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond DV in kerkelijk centrum Rehoboth, Achter de Kerk 7 te Stolwijk een regionale studiedag over het thema ‘Omgaan met het lijden. Leven in gebrokenheid’. Na ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur heeft de opening door P.J. Vergunst om 16.00 uur plaats, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt. Na de opening zal ds. P. Vernooij, hervormd predikant uit Lekkerkerk, een lezing houden, getiteld ‘Omgaan met gebrokenheid’. Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.

– ‘Ik rouw… maar er is toch niemand overleden?’, o.l.v. mw. drs. M.A. Buitink-Heijblom, oudtestamentica en schrijfster;

– ‘Littekens van hoop’, o.l.v. ds. J.C. van Trigt, hervormd predikant te Gouderak;

– ‘Ik weiger me te laten troosten’, o.l.v. dhr. A. van Zaanen, directeur basisschool in Stolwijk;

– ‘Lijden vanwege het Evangelie’, o.l.v. M. Klaver, medewerker SDOK.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden.

Graag ontmoeten we u/jou op 16 november in Stolwijk. Opgave uiterlijk voor 4 november via www.gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen. Tevens graag drie workshops aangeven in volgorde van eerste, tweede en derde keuze, waarna indeling volgt bij twee workshops.

Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 19,50 p.p. Graag dit bedrag overmaken op rekening NL98 INGB 0000 138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag Stolwijk.

We hopen op een gezegende studiedag.