Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond belegt studieweek voor studenten theologie

22-07-2021

Van DV maandag 23 t/m donderdag 26 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten die aan de universiteit (gaan) studeren. Dit jaar is het thema ‘Gereformeerd theoloog zijn in déze tijd’. Uitvoerige informatie over het programma en de mogelijkheid om aan te melden zijn te vinden op www.gereformeerde bond.nl > agenda.

Globaal wordt het thema als volgt onderverdeeld:

Eerste dag: inleiding en korte toelichting op het thema.

Tweede dag: gereformeerd zijn en blijven in historisch perspectief.

Derde dag: Wat kenmerkt de huidige tijd? Waarin verschilt die van voorgaande perioden? Hoe duiden we de ontwikkelingen in de gemeenten van Christus van vandaag?

Na de opening op maandagmorgen 23 augustus door ds. J.A.W. Verhoeven staan we ’s middags traditiegetrouw stil bij de missie of theologiegeschiedenis van de Gereformeerde Bond. Dr. A.J. Kunz zal dan spreken over de persoon en het werk van prof. dr. C. Graafland: Hoe was Graafland in zijn tijd gereformeerd theoloog? Op maandagavond begint het thematische deel met een bijbels-theologische lezing door ds. W.J. Westland over hoe gereformeerden de Bijbel lezen.

Prof. dr. H. van den Belt gaat op dinsdagmorgen in de kerkhistorische lezing in op wat staan in de gereformeerde traditie inhoudt. In de middag is er een presentatie door de IZB én spreekt ds. A. van der Stoep voor eerstejaars over studie en roeping. Ds. M.K. de Wilde zal op dinsdagavond spreken over wat de huidige tijd vraagt voor een actuele verwoording van de gereformeerde theologie. De woensdag is er een focus op ‘onze tijd’. In de morgen spreekt prof. dr. B.A.

(Beatrice) de Graaf over wat de huidige tijd kenmerkt. Na de bijbelstudie op woensdagmiddag wordt in de avond een dubbellezing gehouden door psychiater dr. Ewoud de Jong (Eleos) en ds. P. Nobel: vanuit psychiatrie en theologie wordt een oordeel gevormd over hoe de tijdgeest in de huidige maatschappij de kerkelijke gemeenten doordrenkt.

Op donderdag wordt nagedacht over theoloog zijn in deze tijd. De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve belicht het thema vanuit politiek en samenleving. Hij zal aangeven welke verwachtingen de maatschappij van de kerk en de predikant heeft. In de middag spreekt ds. J.C. Schuurman over de vraag uit welke bronnen een gereformeerd theoloog vandaag moet putten om te kunnen volharden in zijn/haar geestelijke roeping? Vervolgens sluit ds. P.H. van Trigt de studieweek af.

De conferentie vindt plaats in Mennorode te Elspeet. Op donderdag zijn ook de (aanstaande) partners van de studenten hartelijk welkom. Van studenten wordt een eigen bijdrage van € 50 verwacht.

Aanmelden voor deze week, zo mogelijk per omgaande, is noodzakelijk. Dit kan via een formulier op de website of via het bureau van de Gereformeerde Bond, tel. 055-5766660 of info@gereformeerde bond.nl.