Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond belegt tweedaagse conferentie ‘Volwassen predikant, in roerige tijden’

28-04-2022

In de tweede week van juni belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond voor predikanten onder de titel ‘Volwassen predi

kant, in roerige tijden. Over geestelijk sterke voorgangers en hun gemeente vandaag’ een tweedaagse conferentie. Alle dienstdoende predikanten hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Via deze weg maken we de conferentie ook bekend aan de emeritus predikanten, die zich eveneens kunnen opgeven.

Deze conferentie vindt DV plaats van donderdag 9 juni om 10.30 uur (koffie vanaf 9.30 uur) tot vrijdag 10 juni 15.00 uur in conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet (tel. 0577-498111). Wij gaan er gezien de opbouw van het programma van uit dat deelnemers aan de conferentie in principe beide dagen bijwonen. Uiteraard kan het zijn dat een begrafenis dit verhindert, maar dán is daar een goede reden voor. Wie beide dagen bijwoont, ontvangt hiervoor in het kader van de permanente educatie 1,0 studiepunt; wie één dag aanwezig is, ontvangt 0,5 studiepunt. Als tegemoetkoming in de kosten vragen we € 50 voor een dag, € 80 voor de gehele conferentie (met overnachting in een tweepersoonskamer € 110). Opgave graag zo spoedig mogelijk via onze site, www.gereformeerdebond.nl.

Medewerking aan de conferentie geven dr. P.W. van Trigt, dr. C.C. den Hertog, prof. dr. M.J. Kater en classispredikant dr. W. van Iperen. Een uitvoerige opzet van de conferentie is op onze site te vinden. We zien uit naar twee inhoudsvolle, bezinnende dagen met elkaar.