Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond en HGJB beleggen studiedag over transgenderisme

10-11-2022

Op woensdag 23 november beleggen de Gereformeerde Bond en de HGJB DV samen een studiedag voor ambtsdragers en jeugdleiders waarin de zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling centraal staat. Het doel van deze dag is elkaar informeren en toerusten ten aanzien van transgenderisme: de discrepantie die iemand ervaart tussen zijn/haar biologische geslacht en zijn/haar genderidentiteit. We hopen van 15.30 uur tot 20.30 uur samen te komen in gebouw Eben-Haezer, Schoutstraat 8 te Woudenberg. Medewerking verlenen drs. Elise van Hoek, Herman van Wijngaarden, dr. M. Klaassen, prof. dr. M.J. Kater en Wietske Kruyswijk. Voor meer informatie over het programma, zie www.gereformeerdebond.nl. Opgave is nog mogelijk. Van harte welkom.