Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond laat studiedag niet doorgaan

15-10-2020

Jaarlijks belegt de Gereformeerde Bond in de derde week van november een studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden, een dag die veel trouwe bezoekers kent.

Het was ons voornemen dit jaar na te denken over het thema ‘Geloof, gevoel, beleving’. Vanwege de beperkingen ten aanzien van samenkomen met meer mensen is besloten de studiedag dit jaar geen doorgaan te laten vinden. Ondertussen zijn we dankbaar dat onze toerusting van gemeenteleden via De Waarheidsvriend, via de diverse uitgaven in onze Artios-reeks en op andere wijzen voortgang heeft, onder Gods zegen.