Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond reikt extra colleges over Homiletiek aan

29-09-2022

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond reikt op verzoek van diverse ouderejaarsstudenten in het komende seizoen enkele extra colleges voor alle hervormde studenten theologie aan die de predikantsmaster volgen. Het gaat in deze colleges om homiletische vorming, in aanvulling op wat aan de Protestantse Theologische Universiteit ontvangen is. We hopen samen te komen in de Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk. We hopen op de donderdagavonden 27 oktober, 17 november en 15 december bijeen te komen, van 19.30 tot 22 uur. De volgende thema’s zullen dit najaar aan de orde komen:

– 27 oktober: ‘Trinitarische prediking’, door prof. dr. M.J. Kater;

– 17 november: ‘Christus verkondigen vanuit het Oude Testament’, door prof. dr. H. van den Belt;

– 15 december: ‘Het Evangelie aan het hart leggen’, door prof. dr. M.J. Kater.

Na de colleges is er voldoende tijd voor het landen van de stof in een bespreking/verwerking.

Studenten die tot de doelgroep behoren, wordt gevraagd zich zo spoedig mogelijk op te geven. Dat kan via info@gereformeerde bond.nl. Wie zich aanmeldt, wordt geacht alle bijeenkomsten bij te wonen.

Met dank aan beide hoogleraren, die hun tijd beschikbaar stellen voor deze bijeenkomsten, hopen we op gezegende ontmoetingen, ten dienste van de prediking en de opbouw van de gemeenten.