Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond start preekkring in Noord- Holland

09-12-2021

Op woensdagmorgen 1 december kwam de nieuwgevormde preekkring Noord-Holland van de Gereformeerde Bond voor het eerst bijeen. Dankbaar zijn we dat ds. J.P. Ouwehand uit Ilpendam/ Watergang aan deze preekkring leiding wil gaan geven. De kring richt zich op jonge dominees, zij die hun eerste gemeente dienen. In de eerste bijeenkomst inventari-seerden we welke leervragen de dominees zelf ten aanzien van de verkondiging hebben en deelden we hoe belangrijk onderlinge verbondenheid tussen predikanten is. Afgesproken is elkaar vijf keer per jaar te ontmoeten, één keer in het bijzijn van de echtgenotes. Het bijzondere aan deze kring is dat ze voor de helft uit hervormde, voor de helft uit christelijke gereformeerde predikanten bestaat.

De andere preekkringen vanwege de Gereformeerde Bond komen momenteel samen in Zuidwest-Nederland (onder leiding van ds. A.W. van der Plas), in Noordeloos (o.l.v. ds. L. Schaafsma), in Nieuwerkerk aan den IJssel (o.l.v. prof. dr. F.G. Immink), in Groningen (o.l.v. ds. H.C. Marchand) en in Gelderland/Overijssel (o.l.v. ds. P.J. den Admirant).