Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond wil onderzoek stimuleren en profileren

13-11-2018

Gelijktijdig met het nieuws over benoeming van dr. H. van den Belt werd het bericht openbaar dat het ‘Theologisch instituut’ van de Gereformeerde Bond er komt. Wat beogen we hiermee? schrijft P.J. Vergunst.

Al verschillende jaren spreekt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond over het eventueel oprichten van een eigen theologisch instituut. Moeten we vooral participeren in bredere verbanden of streven we ernaar het theologisch onderzoek vanuit de Gereformeerde Bond een eigen, herkenbaar en samenhangend profiel te geven?

In dat overleg is benoemd dat theologisch onderzoek een belangrijke ondersteuning kan zijn voor het kerkelijke werk.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 november 2018.