Waar bent u naar op zoek?

Gereformeerde vroomheid

11-06-2012

‘Ik kan gerust zeggen dat mijn hart in dit boek ligt', zegt dr. J. Hoek over ‘Gereformeerde spiritualiteit', zijn jongste publicatie. Dat is gelukkig voor iemand die precies rond deze thematiek namens de Gereformeerde Bond hoogleraar is.

De term spiritualiteit roept zweverige beelden op. Waarom kiest dr. Hoek het woord voor zijn boek? Dr. Hoek: ‘Je kunt er inderdaad van alles instoppen wat maar op een of andere manier te maken heeft met religie. Het woord is een containerbegrip. Tegelijkertijd is het een aanduiding die heel breed iets van herkenning oproept. Vanuit de veronderstelling dat er meer is tussen hemel en aarde gaan velen op zoek naar de diepere zin van het leven. Deze zoekers zijn bij gereformeerde spiritualiteit aan het juiste adres.

Het voorvoegsel gereformeerd in de titel van mijn boek maakt duidelijk dat het hier gaat om een heel bepaalde bloem op een veelkleurig veld. Op dat veld vind je mooiere en minder mooie bloemen en planten, ook giftige gewassen, maar te midden van dat alles mag de gereformeerde tulp er zijn. Zij zal naar mijn overtuiging als een fiere bloem de storm van de secularisatie overleven en kracht ontvangen om tot nieuwe bloei te komen.’