Waar bent u naar op zoek?

Gericht op tijdgenoten

16-02-2021

Welk licht werpen de oudtestamentische profetieën op de tijd waarin wij leven en wat vertellen ze over de toekomst? Waartoe roepen ze ons op? vraagt dr. A.J. van den Herik.

Deze vragen dringen zich op aan iedereen die de boeken van de oudtestamentische profeten leest en als woorden van de levende God beluistert.

Voor sommige christenen ligt de actualiteit ervan in het feit dat ze regelrecht over onze tijd spreken. Anne Graham Lotz (een dochter van de bekende evangelist Billy Graham) stelt bijvoorbeeld dat in onze tijd Ezechiël 38-39 in vervulling gaat.

In vervulling

In deze profetie wordt beschreven hoe Israël ‘in de laatste dagen’ wordt aangevallen door een gevaarlijke coalitie onder leiding van Gog, een vorst uit het verre noorden. Onder Gog moeten we, aldus Anne Graham Lotz, Rusland, Turkije en Iran verstaan. Nu president Trump de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië teruggetrokken heeft, zullen die gezamenlijk Israël aanvallen. Het herstel van het volk Israël, zoals dat in Ezechiël 37 beschreven is, heeft in 1948 plaatsgevonden. Binnenkort zien we de vervulling van Ezechiël 38-39 en uiteindelijk loopt het uit op een zegenrijk millennium (Ezechiël 40-48), waarvan Jeruzalem het middelpunt is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 februari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.