Waar bent u naar op zoek?

Geroepen naar de pastorie

26-05-2015

De plaatsen Alblasserdam en Aalst verbinden ds. F. Hoek en ds. K.M. Teeuw. Ds. Hoek nam dertig jaar geleden zijn intrek in de pastorie, terwijl zijn collega Teeuw pas anderhalf jaar geleden het predikantschap op zich nam.

Beste Frans,

Het is me een vreugde om in een viertal brieven met je van gedachten te wisselen over het predikantschap in onze tijd. Dat wij door de redactie van De Waarheidsvriend aan elkaar zijn ‘gekoppeld’, is niet geheel toevallig. Van 2009 tot 2013 mocht ik pastoraal medewerker zijn in de Grote Kerk van Alblasserdam. Jij was (en bent) daar wijkpredikant. Intensief trokken we in die jaren met elkaar op. Ik leerde veel van je als het gaat om het geestelijk leiding geven aan Christus’ gemeente. Er is een vriendschapsband uit voortgekomen.

Ondertussen is er nog een overeenkomst in onze levens. Beiden zijn we betrokken op het dorpje Aalst in de Bommelerwaard. Zo’n dertig jaar geleden ben jij er als predikant begonnen. Inmiddels mag ik er bijna twee jaar als dominee actief zijn. Graag ga ik daarom het gesprek met je aan over je visie op en ontwikkelingen in het ambt, toen en nu. Deze eerste brief benut ik om je iets over mijn motivatie te vertellen om predikant te zijn.

We waren amper gesetteld in de pastorie van Aalst, of de telefoon ging over. Aan de lijn was een verslaggeefster van het regionale nieuwsblad De Toren . ‘Mag ik telefonisch een interview met u afnemen?’ vroeg ze. Uiteraard was dat prima. Ze stelde een aantal vragen over wie ik was en ook was ze nieuwsgierig naar mijn leeftijd. ‘Begin juli ben ik 28 geworden’, antwoordde ik. Vervolgens was het even stil aan de andere kant van de lijn. Toen vroeg ze met een lichte verbazing in haar stem: ‘Maar waarom wil je dan eigenlijk dominee worden?’ Op zichzelf is dat een goede vraag. Dominee worden in deze tijd is allerminst vanzelfsprekend. Je moet er een lange studie voor volgen. Rijk in financieel opzicht word je er niet van. Bovendien is de kerk bij menigeen niet populair. Iemand zei eens tegen me: ‘Je wordt dominee op een zinkend schip.’ Waarom zou je dat eigenlijk willen?

Lees de eerste twee brieven in De Waarheidsvriend van 29 mei 2015.