Waar bent u naar op zoek?

Rooms-Katholieke Kerk erkent dat Christus’ offer niet herhaald hoeft te worden

Gesprek over de eucharistie

W.C.A. van der Heiden
Door: W.C.A. van der Heiden
Geloofsleer
26-10-2021

In het antwoord op vraag 80 van de Heidelbergse Catechismus lezen we dat het offer van Christus volgens de leer van de Rooms-Katholieke Kerk niet voldoende is, maar dat Christus door de mispriesters geofferd moet worden. Bij mij kwam de vraag op: is dat zo?

Als dat zo is, dwaalt de Rooms-Katholieke Kerk ernstig en vallen alle zekerheden weg. De apostel Paulus is in zijn brief aan de Hebreeën hier heel duidelijk over.

Het mag als bekend worden verondersteld dat het theologische debat in de tijd dat de Heidelbergse Catechismus werd opgesteld, sterk controverse-theologisch was bepaald. Het gevaar is dan reëel dat het standpunt van de andere partij niet objectief wordt weergegeven.

Artikel 80 van de Heidelbergse Catechismus

Maar in de mis wordt gesteld dat de levenden en de doden alleen dán door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben, als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt.

Briefwisseling

Voor mij was dit een reden om aan de Rooms-Katholieke Kerk te vragen hoe zij tegen dit gedeelte van vraag en antwoord 80 van de Heidelbergse Catechismus aankijkt. Ik stuurde een mail naar het bisdom Rotterdam met daarin de vraag of genoemd gedeelte uit de Heidelberger de leer van de Rooms-Katholieke Kerk juist verwoordt.

Hieruit vloeide een interessante en uitgebreide mailwisseling voort, die voor mij aanleiding was om mij meer te verdiepen in dit onderdeel van de catechismus, in het bijzonder wat de oecumenische dialoog hierover heeft opgeleverd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 oktober 2021 of download de gratis pdf.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

W.C.A. van der Heiden
W.C.A. van der Heiden

is ambtsdrager in de hervormde gemeente te Streefkerk.