Waar bent u naar op zoek?

Getuigen van het heil

redactie
Door: redactie
19-11-2020

De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.

Proponent D.A. Burggraaf uit Arkel is sinds vorige maand beroepbaar. Hij is 47 jaar, gehuwd, vader van vijf kinderen en grootvader van een kleinkind.


Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Tijdens de studie speelden woorden van Haggaï een belangrijke rol. ‘Klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis, en Ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere.’ (Haggaï 1:8) Het is een worsteling geweest om aan deze tekst het woord ‘roeping’ te verbinden. Proponent zijn betekent dat ik, bij het afleggen van de proponentsbelofte, ja zei op de vraag of ik de roeping tot prediking van


Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Het was een drukke tijd, ik was zoekend naar evenwicht tussen kerk, gezin, werk en studie. Een verrijkende tijd ook. De confrontatie met de breedte van opvattingen was soms moeilijk. Tegelijk maakte die breedte dat ik des te meer overtuigd werd van het onopgeefbare van de sola’s van de Reformatie. Of nog korter: van het verzoenende lijden en sterven van Christus voor zondaren, als kern van het Evangelie.


Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

De gemeente is van en door Christus. De gemeente is door de doop verbondsgemeente. Dat is allemaal genade en ook de doorgaande lijn in het Woord is genade. Er is niets van onszelf bij. Tegelijk roept het Woord jong en oud in de gemeente om persoonlijk de toevlucht te nemen tot het kruis van Golgotha, om in de weg van geloof en doorgaande bekering de God van het verbond te dienen en lief te hebben. Het is mijn taak om die ene weg die het Woord wijst, verstaanbaar te verkondigen, wetend van de diepe afhankelijkheid van de Geest en zoekend naar wat ieder in de gemeente nodig heeft.


Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

‘Wandel het Evangelie van Christus waardig’, houdt Paulus voor aan de Filippenzen. Het is een roeping voor christenen van alle tijden om dat in hún tijd te doen. Leven in de aardse stad, als burgers van de hemelse. Dat betekent allereerst leven van en vanuit genade. Dat is een houding die het leven zal stempelen, in de gemeente en in het leven van elke dag daarbuiten.

redactie
redactie