Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.P.D. Barth heeft veel aandacht voor gevoelens van moderne lezer

Geweld in Gods hand

Ds. P.L.D. Visser
Door: Ds. P.L.D. Visser
Geloofsleer
07-12-2021

Het is positief te waarderen dat ds. M.P.D. Barth zich gewaagd heeft aan de uitgave van een boek over de God van de Bijbel Die geweld gebruikt. Juist in een tijd waarin het spreken en zingen over God al te zoet van toon wordt, scherpt het lezen en uitleggen van ‘donkere bijbelplaatsen’ op.

Als krijgsmachtpredikant voert de schrijver gesprekken met militairen waarin het thema geweld met enige regelmaat aan de orde komt. Is toepassing van geweld de aanvaarde ‘core business’ in de krijgsmacht, geweld in combinatie met de God van de Bijbel roept weerstand op, signaleert ds. Barth. Het is prachtig dat werk in het grensgebied van kerk en maatschappij hem aan de studie van de Schrift zette en een nieuwe uitgave in de Artios-reeks opleverde.

Het boek zet in met een inleiding op de verschillende typen van geweld in de Bijbel. Daarbij is het belangrijk te bedenken dat de Bijbel is ontstaan in een tijd waarin extreem geweld in de volkenwereld rondom Israël geregeld voorkwam. Geweld werd door Gods wet niet verheerlijkt, maar juist beperkt, tegen de wraakcultuur in waar de geweldspiraal onbeperkt hoger en hoger kon rijzen (p.100). Het meest problematisch voor een 21e-eeuwse lezer is geweld dóór God of in opdracht ván God (p.18).

Westers perspectief

Ds. Barth heeft veel aandacht voor de gevoelens van de moderne lezer, ook als deze zelf christen is: zie de trefwoorden ‘overdreven’, ‘ongenuanceerd’, ‘fundamentele vragen’, ‘geloofscrisis’. Ik heb me al lezend wel zitten afvragen of de problemen van de hedendaagse bijbellezer ook te veel aandacht kunnen krijgen. Het perspectief van die lezer is wel érg westers en 21e-eeuws. Collega Barth signaleert terecht dat de moeiten met geweldpassages vooral van na de Tweede Wereldoorlog stammen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 december 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. P.L.D. Visser
Ds. P.L.D. Visser

is missionair consulent in dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van 2007 tot 2017 was hij krijgsmachtpredikant.