Waar bent u naar op zoek?

Gezocht: Ideale schoonzoon

10-10-2011

Niet elke ouder is ingenomen met de partnerkeus van zoon of dochter. Soms is er sprake van een duidelijke afwijzing. Verhoudingen komen onder druk te staan en kunnen levenslang beschadigd raken, schrijft ds. J. Belder.

Moeder stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. Toen Richard (24) voor het eerst een meisje had en haar na enige tijd thuis voorstelde, was de spanning al gelijk te snijden. Karin – de degelijkheid zelf – hoorde aan ‘de grote kerk’. Daarmee was haar lot bezegeld. Moeder zette de relatie tussen Richard en Karin onder voortdurende druk.

Toen het onafwendbare zich aandiende, de trouwdag, dreigden Richards ouders met een boycot. Na lang onderhandelen gingen zij uiteindelijk overstag en waren die dag van de partij. Zij gingen zelfs mee naar ‘de grote kerk’ en verbaasden zich erover dat de verschillen met de eigen kerk nihil waren. Bij de doop van hun kleinkinderen zijn ze overigens niet meer geweest. Richards ouders – moeder voorop – bleven protesteren.

 

Teleurstelling

Vader Jansen was al evenmin ingenomen met de keus van zijn dochter Heleen voor Peter. Heleen was twee jaar geleden van de pabo gekomen en vond al vrij snel een baan ergens op de Veluwe, ver van het ouderlijk huis in Zuid-Holland. Toen Heleen van Peter vertelde, was vader verontwaardigd uitgevallen. Zij zou best een jongen kunnen krijgen die meer in zijn mars had dan Peter, die op het boerenbedrijf van zijn ouders werkte.