Waar bent u naar op zoek?

Gezond debat

Dr. T.T.J. Pleizier
Door: Dr. T.T.J. Pleizier
16-02-2023

Als de uitwisseling tussen Boer en Berkhof hét voorbeeld moet zijn voor een kerkelijk gesprek, dan zijn we het kennelijk verleerd

Het schijnt nogal lastig te zijn voor theologen om op een zinvolle en opbouwende manier met elkaar in discussie te zijn. Dat denk ik tenminste als ik afga op een paar recente voorbeelden.

Christelijke klimaatactivisten vierden een soort avondmaal voordat zij de A12 bezet hielden. En toen ging de discussie vooral dáárover, in plaats van over de vraag hoe wij zorg hebben te dragen voor Gods schepping.

Een columnist in een christelijke krant deelde een compliment uit aan een predikant omdat deze zo’n goede opiniebijdrage had geschreven: hij had goed geluisterd naar degenen met wie hij in gesprek ging. Kennelijk is dat niet gebruikelijk en verdient het om apart opgemerkt te worden.

Pijnlijker trof mij in dit verband hoe onlangs een gesprek tussen predikanten uit de gereformeerde gezindte werd aangekondigd. Een van beiden had een lezing gegeven waar nogal veel over geschreven was in de kerkelijke bladen. Maar het lukte maar niet om iemand te vinden om met hem in gesprek te gaan. Uiteindelijk was er toch een gesprekspartner. En in het gesprek werd verwezen naar de discussie die ds. G. Boer ooit was aangegaan met prof. H. Berkhof.

Hier gaat toch wel het één en ander mis. De uitwisseling tussen Boer en Berkhof is inmiddels alweer een paar decennia geleden. Als dát het voorbeeld moet zijn voor een kerkelijk gesprek, dan zijn we het kennelijk verleerd. Waar wordt er op het scherpst van de snede gedebatteerd, zónder elkaar los te laten als lichaam van Christus? En dan die moeite om een gesprekspartner te vinden: het gaat deze en gene dus wel goed af om in kerkbladen kritische stukken te schrijven over de schrijfsels van anderen. Maar het gesprek aangaan lukt niet?

Verschil van mening in de theologie is van alle eeuwen. In de zeventiende eeuw was de debatvorm gewoon onderdeel van de theologie. Er werd gedisputeerd. En niet zo weinig. Uiteindelijk blijkt er ook maar zeer weinig te zijn dat écht haaks staat op het belijden van de wereldkerk. Al zijn wij theologen soms net iets té creatief om elke discussie te herleiden tot een punt van belijden.

Dr. T.T.J. Pleizier
Dr. T.T.J. Pleizier