Waar bent u naar op zoek?

column

Giftenaftrek

Pieter Grinwis
Door: Pieter Grinwis
Column
24-06-2024

‘Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet.’ Deze woorden uit Mattheüs 6:3 schieten de laatste tijd regelmatig door mijn hoofd. Het is een duidelijke opdracht: geven zonder daarvoor iets terug te verwachten.

Veel Nederlanders, zeker in christelijke kring, geven jaarlijks royaal aan kerken en goede doelen. Zij doen dit, omdat zij zich verbonden weten met hun naasten en omdat ze ervan overtuigd zijn dat het ‘zaliger is om te geven dan te ontvangen’.

Toch is het niet zonder reden dat ook de overheid dit geefgedrag stimuleert door middel van de giftenaftrek. Deze fiscale regeling is bij uitstek een voorbeeld van christelijk-sociale politiek: waar partijen op ‘rechts’ vooral de vrije markt prioriteren en partijen op ‘links’ een grote overheid romantiseren, zet christelijk-sociale politiek in met de samenleving. Het lijdt geen twijfel dat gemeenschappen als kerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen de samenleving ‘maken’. Dat is ook de kerngedachte achter de giftenaftrek: een stimulans om de nood in de samenleving zoveel mogelijk door diezelfde samenleving te laten lenigen. Of nog iets fundamenteler: wat je zelf al hebt bijgedragen aan de publieke zaak, hoef je niet alsnog via een belastingafdracht de overheid te laten doen.

De aanstaande coalitie heeft aangekondigd de giftenaftrek flink te willen versoberen. Geefgedrag aan kerken en goede doelen wordt hierdoor fiscaal veel minder aantrekkelijk. En alhoewel veel Nederlanders ook zónder de giftenaftrek zullen blijven schenken, spreekt er een armetierige samenlevingsvisie uit de plannen. Deversobering leidt tot een kleinere slagkracht voor kerken en zeker voor goede doelen. Hierdoor vallen er allerlei gaten, die de overheid vervolgens moet dichten. Kerkleden doneren jaarlijks vele tientallen miljoenen voor armoedebestrijding én er zitten ontelbare uren in vrijwilligerswerk en diaconaal werk.

Gelukkig blijven velen ook zonder fiscale stimulans hun giften geven. Feit blijft dat met het versoberen van de giftenaftrek tal van broodnodige maatschappelijke initiatieven in de kou worden gezet. Een slechte zaak. Mijn oproep aan de nieuwe coalitie luidt daarom: keer terug op uw schreden en waardeer een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. En mijn oproep aan de lezer: teken de petitie reddegiftenaftrek.nl. En geef gul.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Pieter Grinwis
Pieter Grinwis

uit Den Haag is Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie.