Waar bent u naar op zoek?

GlobalRize en Upstream gaan samenwerken

01-06-2023

De evangelisatieplatforms Upstream en GlobalRize gaan samenwerken. Beide organisaties blijven apart van elkaar bestaan, maar maken gebruik van elkaars kracht. Het doel is om samen meer mensen in Nederland te bereiken met het Evangelie, van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars expertise en netwerk. Upstream zoekt voortdurend naar thema’s om het Evangelie zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden aan zoekers. GlobalRize heeft de infrastructuur om hier online via chat tweerichtingsverkeer van te maken, zodat er gesprek kan ontstaan. Beide organisaties blijven zoeken naar nieuwe partners. Zowel om gelovigen te bereiken met manieren om met niet-gelovigen het gesprek aan te gaan, als om nieuwe mensen te bereiken op een laagdrempelige manier. Hans Kramer, van stichting Upstream: ‘Landelijk zijn we in gesprek met het Leger des Heils en Jesus.net. Met organisaties als Alpha en de EO zoeken we ook graag het gesprek op.’ Voor GlobalRize zijn dit herkenbare gesprekspartners. Zij gaat haar online connectie steeds meer vermarkten, waarbij de eigen visie van scherm naar kerk recht overeind blijft staan. Missionair directeur van GlobalRize Marten Visser: ‘Online kan het begin zijn, maar offline leer je echt wat het betekent discipel van Jezus Christus te zijn.’