Waar bent u naar op zoek?

God dienen als minderheid

24-08-2015

Als christenen leven we vandaag als minderheid te midden van een andersdenkende meerderheid. Hoe kun je in deze situatie trouw zijn aan God? Dr. A.E.M.A. van Veen over risico’s die aan het dienen van Hem in een minderheidssituatie kleven.

Het gaat hier niet zozeer om de wijze van (over)leven, maar in het bijzonder om het godsdienstige leven: het dienen van de Heere God in de gegeven situatie. Waar word je als gelovige mee geconfronteerd, omringd door een – vaak ook vijandige – meerderheid die areligieus is of een andere godsdienst aanhangt en hierin in meerdere of mindere mate intolerant kan zijn ten opzichte van de minderheid? Welke onmogelijkheden of ook mogelijkheden heeft men als godsdienstige minderheid levend onder een totaal andersdenkende meerderheid?

Wanneer we in dit verband spreken over ‘minderheid’ en dit bezien vanuit de Bijbel, dan ontdekken we dat voornoemde minderheidssituatie één of enkele personen, een kleine groep kan betreffen. Het kan ook gaan om een grote(re) groep mensen die een godsdienstige minderheid in haar omgeving vormt. Wanneer men de bijbelse verslagen over een minderheid levend buiten het thuisland bestudeert, blijkt de Schriftuurlijke informatie in veel gevallen beperkt te zijn.

Vanuit de bijbelse gegevens die we ontdekken, proberen we de lijnen door te trekken naar de praktijk van de christenen vandaag; hierbij kijken we niet alleen naar dat deel van Christus’ gemeente in het (verre) buitenland, maar ook dichtbij in ons eigen land.

In het Oude Testament betreft de minderheidspositie met name mensen die zich niet binnen de bescherming van de eigen godsdienstige omgeving (met name in het land Israël) bevinden. Wat we in het Oude Testament tegenkomen in de verslagen over personen of groepen zoals Abraham, Jozef, Daniël en zijn vrienden, Ezra en Nehemia, Esther, Mordechai en de Joden uit hun omgeving in het Perzische Rijk, kunnen we aanduiden als minderheidsliteratuur.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 28 augustus 2015.