Waar bent u naar op zoek?

God gebruikt geweld

Esther Visser
Door: Esther Visser
29-06-2021

Het nieuwste Artiosdeel gaat over een spannend onderwerp: 'God gebruikt geweld. Uitleg bij donkere bijbelteksten'. Ds. M.P.D. Barth, krijgsmachtpredikant sinds 2017, behandelt op systematische wijze een aantal pittige passages.

In zijn Woord vooraf opent Barth met de zin: ‘Met een zekere regelmaat komt het onderwerp “geweld in de Bijbel” ter sprake in de gesprekken die ik als krijgsmachtpredikant met militairen heb.’ Met welke vragen komen de militairen naar hem toe? ‘De islam en het christendom worden al snel op één hoop gegooid. Islam pleegt terreur, maar dat kan het christendom ook: kijk maar naar de kruistochten. Je kunt dan beter het geloof afschaffen. Men weet ook – hoe weinig kennis ze ook hebben van het geloof – dat er geweld voorkomt in het Oude Testament: de zondvloed, oorlogen.’

‘En wat antwoordt u dan, als de militairen beginnen over de kruistochten?’

‘Ik zeg dan dat we die in feite in onze tijd ook houden. Jeruzalem werd destijds veroverd door moslimlegers, de paus besloot om het te heroveren. Stel dat Iran nu Jeruzalem zou innemen, dan is het niet ondenkbeeldig dat de NAVO er een leger op af stuurt om de stad terug te pakken. Dat zouden we oké vinden. Ik merk dat dit antwoord mensen intrigeert. Ik praat de kruistochten niet goed, maar in elke oorlog gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen.’

Stel, u zit aan tafel bij Jinek en krijgt een kritische vraag over geweld in de Bijbel. Wat zegt u?

‘Er staat inderdaad veel geweld in de Bijbel, maar het kwam ook veel voor in die tijd. De Bijbel beschrijft een stuk geschiedenis. Maar in het Nieuwe Testament zie je dat Jezus oorlog en geweld afwijst en uiteindelijk Zichzelf weggeeft. Die boodschap komt meestal goed over. Jezus is ook bij ongelovige mensen een populaire figuur: iedereen vindt Hem positief.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van donderdag 1 juli 2021 of download hier de gratis pdf.

Esther Visser
Esther Visser

is als internetzendeling en redacteur werkzaam bij Global-Rize.