Waar bent u naar op zoek?

God gebruikte machtige vorsten

04-07-2017

We komen in de boeken Ezra en Nehemia namen van koningen tegen die de doorsnee-bijbellezer moeilijk kan plaatsen. Een onderzoek naar die koningen helpt ons de geschiedenis van Ezra en Nehemia beter te begrijpen, legt ds. A.J. van den Herik uit.

De geschiedenis van het Perzische Rijk is niet erg bekend. Toch is deze belangrijk omdat ze de achtergrond vormt van veel bijbelboeken: niet alleen van Ezra en Nehemia, maar ook van Haggaï, Zacharia, Maleachi en vooral het boek Esther. De historische achtergrond vormt niet slechts het decor van wat er gebeurt, maar geeft aan de geschiedenissen ook een extra dimensie.

Cyrus (576-529 v. Chr.)

De eerste Perzische koning die in Ezra en Nehemia genoemd is, is Kores (Cyrus). Hij is het die het edict uitvaardigt dat de Joden naar hun vaderland terug mogen en de tempel moeten herbouwen. De inhoud van dit edict lezen we in Ezra 1. Kores wordt in de seculiere geschiedenis Cyrus II of Cyrus de Grote genoemd. Als zoon van een Perzische (Iraanse) vorst verenigde hij de diverse Iraanse vorstendommen onder zich en trok hij ten strijde tegen zijn opa (van moederszijde) Astyages, koning der Meden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 juli 2017.