Waar bent u naar op zoek?

God is een levende God

25-06-2020

Wij belijden niet een algemene, onbekende God. Wij belijden de God, Die Zich in Christus geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij laat Zich ontmoeten en kennen, schrijft ds. J.J. Mulder.

Tegelijk getuigt de Schrift van God als de Eeuwige. Hij is de Ene, oneindig en onvergankelijk.

Dat wij God belijden als God Die Zich in Christus geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest, is wezenlijk, dunkt me. Gelovig spreken over God komt op uit hartelijk vertrouwen en verwonderende liefde als antwoord op Gods openbaring. Met name de Psalmen leggen daarvan getuigenis af.

In de tempel, bij het altaar en de ark, laat God Zich ontmoeten en kennen. Die ontmoeting vindt een uitgang uit de ziel in aanbidding en lofprijzing: ‘Want déze God is ónze God – eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe.’ (Ps.48:15)

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.