Waar bent u naar op zoek?

column

God is trouw

11-09-2019

Het was mijn beurt om op donderdagavond de wekelijkse gebedsbijeenkomst te leiden, en ik had besloten om deze avond de focus te leggen op de vervolgde kerk.

Niet alleen de vervolgde kerk in Azië, maar ook de lijdende kerk in Afrika en in het Midden-Oosten. Het is goed om je erin te verdiepen, maar makkelijk is het niet. 

Soms kon ik gewoon haast niet verder lezen vanwege alle ellende. Je voelt je maag omdraaien bij de martelingen die Noord-Koreaanse christenen moeten ondergaan en de tranen komen wanneer je hoort welke offers christenen in Irak en Soedan brengen. Op zich niet verkeerd om te moeten huilen; ‘huilen met hen die huilen’ is bijbels. Net als lijden met hen die lijden. Zeker als het gaat om broeders en zusters met wie wij samen één lichaam vormen.

Sommige getuigenissen zullen me altijd bijblijven. Zo zei een vrouw die in Irak in de gevangenis zat: ‘God is altijd trouw. Of ik nu uit de gevangenis kom of niet. Als ik vrij kom, is God niet trouwer dan wanneer ik in de gevangenis sterf.’ Het raakte me diep. Hoe vaak relateer ik een positieve uitkomst, bijvoorbeeld genoeg financiële inkomsten of kinderen met wie het goed gaat, niet aan Gods trouw. Eigenlijk is zo’n gedachte verkapt ‘welvaartsevangelie’. Alsof Hij niet trouw zou zijn als we niet genoeg financiële middelen zouden hebben, of wanneer de weg van onze kinderen door diepe diepten gaat. Het getuigenis van deze vrouw uit Irak doet me denken aan de vrienden van Daniël in de vurige oven. God is goed, of Hij ons nu verlost of niet.

Voor mij zijn de broeders en zusters in deze zware omstandigheden de echte helden. Het grootste deel van hen die zo lijden, zullen nooit populair zijn in deze wereld. Niks geen ‘welvaartsevangelie’ en naamsbekendheid. Nee, ‘schatten in de hemel’ en een ‘naam in het Boek van het leven’.

En zo baden we op die donderdagavond voor onze broeders en zusters. Met vrees, omdat we ons afvroegen of wij wel staande zouden kunnen blijven onder vervolging, maar ook met geloof en vertrouwen, omdat God altijd trouw is. In voor- en tegenspoed.

Marieke den Butter