Waar bent u naar op zoek?

Mensvormig spreken over God (8, slot, het hart)

God is vol liefde

Ds. H.J. van der Veen
Door: Ds. H.J. van der Veen
30-03-2023

In de Bijbel worden twee woorden voor ons hart gebruikt. In het Oude Testament komen we ongeveer 850 keer het woord 'lev' tegen. In het Nieuwe Testament staat rond de 250 keer het woord 'kardia'. Meestal wordt het woord hart in figuurlijke zin gebruikt.

Beide worden, lev en kardia, kennen we. We zeggen wel eens tegen iemand: daar moet je lef voor hebben of heb het hart niet, het lef niet om dat te doen. Ook kardia kennen we: als je problemen met je hart hebt, ga je naar een cardioloog. En als je een hartinfarct hebt gehad, ga je naar de sportschool voor cardio fitness.

Het woord hart heeft twee betekenissen. In de letterlijke zin wijst het woord hart naar de spier die het bloed door ons lichaam pompt: onze hartspier. In de Bijbel komt dit slechts een enkele keer voor. In figuurlijk zin wijst het woord hart naar het centrum van ons leven. In dat zenuwcentrum komen alle draadjes van ons leven bij elkaar. Al onze gedachten en gevoelens, ons denken en overleggen, onze verlangens en motieven worden in ons hart gewikt en gewogen. Salomo zegt daarom in Spreuken 4:23: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.’

Gods hart

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan: God heeft ook een hart. En als je vraagt: wat zit er dan in het hart van God? Dan luidt het antwoord: liefde! Want God is liefde (1 Joh.4:16b). Dat Gods hart overloopt van liefde, wordt duidelijk aan het begin van het Johannesevangelie: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’ (Joh.3:16-17) Met dat doel voor ogen gaat de Heere Jezus op weg van de kribbe naar het kruis. Op de laatste dag van Zijn leven spreekt Hij deze woorden uit: ‘Het is volbracht.’ (Joh.19:30) Het diepste verlangen van Zijn hart heeft Hij bereikt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 maart 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H.J. van der Veen
Ds. H.J. van der Veen

uit Sliedrecht is emeritus predikant.