Waar bent u naar op zoek?

Peels’ commentaar op Jeremia benadrukt soevereiniteit en gerechtigheid van de HEERE

God regeert met grote passie

Ds. J.J. ten Brinke
Door: Ds. J.J. ten Brinke
Boekbespreking
02-05-2023

De slothoofdstukken van het bijbelboek Jeremia behoren niet tot de meest gelezen bijbelgedeelten, laat staan dat predikanten er met regelmaat uit preken. Toch wijdde dr. H.G.L. Peels een commentaar aan de volkenprofetieën in het boek Jeremia. De vlammende boodschap daar is volop actueel.

Gods oordelen die als een storm over de wereld gaan… Is dat van alle tijden? Wie de vlammende boodschap van de volkenprofetieën in de hoofdstukken 46-51 van de profeet Jeremia te verwerken krijgt, kan het niet ontkennen. Dit profetische woord van Jeremia is volop actueel voor de situatie van onze dagen en broodnodig voor een bijbels godsbeeld.

Eerbiedig en wetenschappelijk

Peels presenteerde zijn commentaar Storm over de wereld. De volkenprofetieën in het boek Jeremia op de dag dat hij afscheid nam als hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. De hoogleraar heeft zich gedurende zijn academische leven intensief en volhardend beziggehouden met tal van vragen die te maken hebben met (de schaduwzijden van) de Godsopenbaring in het Oude Testament. Daarbij is te denken aan zijn proefschrift over de wraak van God (The Vengeance of God. The Meaning of the Root NQM and the Function of the NQM-texts in the Context of Divine Revelation in the Old Testament), alsook aan de – voor de gemiddelde lezer meer toegankelijke – uitgaven Wie is als Gij. Schaduwkanten van het oudtestamentische Godsbeeld en Heilig is Zijn naam. Onze godsbeelden en de God van de Bijbel.

In dit artikel bezien we enkele grote lijnen vanuit de zogenoemde volkenprofetieën, met een toespitsing op de actuele verkondiging die van deze hoofdstukken uitgaat. Daarbij proberen we recht te doen aan en ook enig zicht te geven op de wijze waarop dr. Peels eerbiedig luistert naar de Schriften, iets wat blijkbaar samen kan gaan met een voluit wetenschappelijke expertise. Als leerling van de hoogleraar Oude Testament heb ik hem zo ook leren kennen: een godgeleerde bij wie vroomheid en wetenschap ongekunsteld samengaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 mei 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J.J. ten Brinke
Ds. J.J. ten Brinke

is predikant van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.