Waar bent u naar op zoek?

God wil dat we komen

09-09-2013

Weten we hoe de Vader trekt? Doet Hij dat op een geheimzinnige wijze? Zó dat wij er eigenlijk geen zinnig woord over kunnen zeggen, hooguit wat over kunnen speculeren? Nee, de Vader trekt door het Woord op Zijn Zoon aan, schrijft ds. J. Belder.

De Dordtse Leerregels las ik voor het eerst toen ik me op de drempel tussen confessioneel en hervormd-gereformeerd bevond. Ik was diep onder de indruk, alleen al van de openingsact. Verkiezing staat er ingekaderd in de genade en het is daarom genadige verkiezing. Dat blijkt wel vanwege het centraal stellen van de prediking van Christus.

In artikel 2 van hoofdstuk 1 vallen we in het hart van het evangelie. God heeft de wereld ‘zó liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder [een ieder!] die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’ En in het onmiddellijke vervolg lezen we dan: ‘opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap (…) door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de Gekruisigde. (…) Die dit Evangelie niet geloven, op die blíjft de toorn van God. Maar die het aannemen, en de Zaligmaker Jezus met een levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn Gods verlost en met het eeuwige leven begiftigd.’
Nu loop ik inmiddels lang genoeg op gereformeerde paden en op wat daarvoor doorgaat om de strikken en klemmen op dit punt te kennen. Meer dan eens kwam de vraag hoe Jezus’ woorden uit Johannes 6:44 te rijmen zijn met het onvoorwaardelijke aanbod van liefde en genade. Jezus zegt daar immers: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft, hem trekke.’ En eerder al sprak Hij: ‘Alles wat de vader Mij geeft zal tot Mij komen en wie tot Mij komt zal Ik beslist niet uitwerpen.’ (vs.37)
Zulke teksten kunnen je verwarren, verlegen maken, maar je kunt ze ook als wapen inzetten tegen Gods ‘bevel tot geloof en bekering’. Dat zien we helaas in een deel van de protestantse orthodoxie gebeuren. Met een beroep op Gods verkiezing wordt de klem uit het bevel gehaald. En zo wordt het woord op non actief gezet. Toch staan beide Johannesteksten in de Bijbel en nog wel in de evangeliën.