Waar bent u naar op zoek?

God zien en toch leven

03-02-2014

In Exodus 24:10-11 lezen we dat Mozes en anderen de berg Horeb beklimmen, God zien en toch in leven blijven. Ds. C. Boele over hoe dit te rijmen valt met Exodus 33:20, waar staat dat God zegt: ‘Geen mens kan Mij zien en in leven blijven'?

Om met dit laatste te beginnen: er zijn verschillende teksten in de Bijbel die ons duidelijk maken dat geen mens God kan zien (Deut.4:12, Richt.13:22, Jes.6:5, 1 Joh.4:12) en ook niet gezien heeft. Denk aan wat Johannes aan het begin van zijn evangelie schrijft: ‘Niemand heeft ooit God gezien’ (1:18a). Ook Paulus zegt dit in 1 Timotheüs: ‘Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht’ (6:16).

Hier wordt bedoeld dat een zwak, sterfelijk mens het niet zou overleven als de heilige, reine en majesteitelijke God Zich in Zijn volle heerlijkheid en glorie aan hem zou laten zien. Matthew Henry schrijft: ‘Een volkomen openbaring van de heerlijkheid van God zou de mogelijkheden van ieder sterfelijk mens volkomen overweldigen en hem overstelpen, zelfs Mozes zelf.’
Hier is één uitzondering op namelijk de Heere Jezus Christus: ‘de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard’ (Joh.1:18b).